NY.jpg

Litt om arbeidshansker

      

minimal risiko
Alle vernehansker skal møte kravene i EN 420 “ generelle krav til vernehansker” Da hanskene kun perøber seg minimal beskyttelse, kan produsenten selv forestå testing og merking.

     
 

Middels risiko
Hansker som ikke er klassifisert i gruppe 1 og 3. For å bli godkjent i klasse 2, må hanskene være testet på et godkjent testinstitutt, og typegodkjennng av et autorisert organ. Hanskene skal være merketmed et pictogram som viser hanskens beskyttelsesfunksjon mot den viste faren.

     
 

Høy risiko
Hansker i kategori3 er testet etter samme standarder og i de samme institutter som kategori 2. For å tilfredstille kategori 3 må imidlertid produksjonen være kvalitetssikret.

 

 

PICTOGRAMMERING

 

Tallkodene under pictogrammene indikerer resultatet av testen som
hansken har vært gjennom. Jo høyere tallet er desto bedre er
testresultatet. Hanskene behøver ikke gjennomgå alle testene.


X - betyr at hansken ikke er testet.
EN 388 mekanisk motstandsdyktighet
EN 374 motstandsdyktighet mot kjemikalier og mikroorganismer.
EN 511 motstandsdyktighet mot kulde
EN 407 motstandsdyktighet mot varme/ild

 

 

MEKANISK MOTSTANDSDYKTIGHET EN 388

 

 

KJEMIKALIER OG MIKROORGANISMER EN 374

 

     

Mikroorganismer: Motstandsdyktighet mot gjennomtrengning
av mikroorganismergjennom porøse materialer, sømmer,
nålehull etc.Betegnes som AQL (Average Quality Level). 1 - 3

     
 

Kjemikalier: Motstandsdyktighet mot gjennomtregning av
kjemikalier.Måleenheten er tiden det tar for et kjemikalie å
trenge gjennom hanskematerialet.

 

kULDE EN 511

 

     

a) Beskyttelse mot kulde
b) Beskyttelse mot kalde gjenstander
c) Gjennomtrengelighet av vann

                       

0 - 4
0 - 4
0 - 1

 

VARME OG/ELLER ILD EN 407

 

     

a) Antennelighet
b) Berøringsvarme
c) Isolasjonsevne
d) Strålevarme
e) Beskyttelse mot små sprut av smeltet metall
f) Beskyttelse mot mye sprut av smeltet metall

 

     

0 - 4
0 - 4
0 - 3
0 - 4
0 - 4
0 - 4

STØRRELSER

 

     

A = Håndens omkrets
B = Håndens lengde

 

          

EN 420

Generelle krav til vernehansker/CE-standard
• MERKING
• STØRRELSE
• KONSTRUKSJON
• PH-VERDI OG KROMINNHOLD

 

 

HANSKEMATERIALER

 

LÆR (SKINN OG HUD)

 Ved spalting av dyrehud får man 2 typer lær; narv og spalt.
Det ytterste glatte laget kalles narv, og det er både smidig, slitesterkt
og vannavstøtende. Det innerste laget kalles spalt, og er relativt bra mot
varme og kutt.Hansker av svinehud er mest brukt. Hansker av geite- og
oksehuder de beste. Generelt er lærhansker best egnet til tørt arbeid.
Lær er et pustende, komfortabelt materiale.

 

PLAST- OG GUMMIHANSKER

Plast- og gummihansker fremstilles vanligvis ved en dyppeprosess.
Metallformer dyppes i flytende materiale og tørkes. Ved at formene er
påsatt tekstilhansker før dyppingen får man fôrede hansker. Fôret øker
komforten. Denne typen hanseker blir svært tette, det leveres også
halvdyppete hansker. Disse hanskene har pustende tekstil-materialer på
håndbaken. Plast- og gummihansker benyttes både til beskyttelse mot
kjemikalier og mekanisk påvirkning.

 

NATURGUMMI (LATEX)

Sterkt, elastisk materiale som kommer fra gummiplanten. Benyttes til
oppvask, renhold, engangshansker,
næringsmiddel og kjemikalier (organiske syrer) NB! Tåler ikke olje. Kan
gi latex allergi.

 

NEOPREN (KLOROPREN): Syntetisk gummi med endel av de samme
egenskapene som naturgummi, men tåler olje samt flere kjemikalier.
 

NITRILGUMMI (NBR): Syntetisk gummi som blir mer og mer brukt.
Tåler de fleste syrer og baser, oljer og fett samt endel løsemidler.
Slitesterkt, relativt bra mot kutt/punktering.
(NB! se kjemikalietabell på side 60)

 

TEKSTILHANSKER

 

BOMULL: Naturmateriale som benyttes som fôrhansker eller
forbeskyttelse av produkter. Bomullstricot beskytter mot varme og
kutt.kan krympe litt.

 

NYLON: SYNTETISK. Sterkere enn bomull, krymper mindre.
Noe mekanisk beskyttelse.

 

POLYPROPYLEN: Elastisk kunstfiber. Pustende. Brukes som
innerhanske.kEVLAR: Syntetisk materiale som beskytter mot varme
og kutt.

 

AMARA: Et syntetisk semsket materiale laget av 40% PU og 60%
Polyamidog. Slitesterkt og vaskbart.

 

SARINO: Syntetisk materiale som er meget smidig, men allikevel ekstra
slitesterkt. Et materiale som egner seg til arbeidshansker da det har
meget god fingerfølsomhet.